Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego PZM
w Amatorskich Samochodowych
Wyścigach Płaskich