Licencja Tor Poznań Track Day
Posiadanie Licencji TPTD uprawnia do wjazdu na nitkę toru Poznań podczas sesji pomiarowych Tor Poznań Track Day. Egzamin na Licencję składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Część teoretyczną należy zdać online przed udziałem w grupie zielonej. Ma ona formę 10 pytań, zajmuje 5 minut. Część praktyczna odbywa w ramach treningu grupy zielonej.
Na skróty
O licencji TPTD
Regulamin imprez TPTD
Kalendarz imprez 2023