Licencja Tor Poznań Track Day
Posiadanie Licencji TPTD uprawnia do wjazdu na nitkę toru Poznań podczas sesji pomiarowych Tor Poznań Track Day. Egzamin na Licencję składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Część teoretyczną należy zdać online przed udziałem w grupie zielonej. Ma ona formę 10 pytań, zajmuje 5 minut. Część praktyczna odbywa w ramach treningu grupy zielonej.
Licencja Tor Poznań Track Day
Posiadanie Licencji TPTD uprawnia do wjazdu na nitkę toru Poznań podczas sesji pomiarowych Tor Poznań Track Day. Egzamin na Licencję składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Część teoretyczną należy zdać online przed udziałem w grupie zielonej. Ma ona formę 10 pytań, zajmuje 5 minut. Część praktyczna odbywa w ramach treningu grupy zielonej.
Na skróty
O licencji TPTD
Regulamin imprez TPTD
Kalendarz imprez 2023