Egzamin na licencję Tor Poznań Track Day – część pisemna.

Przystępujesz do części pisemnej egzaminu na Licencję Tor Poznań Track Day. POWODZENIA!

UWAGA! Test wielokrotnego wyboru!
Egzamin uważa się za zdany po uzyskaniu 100% prawidłowych odpowiedzi.

 

12 czerwca, 2024