Zasady bezpieczeństwa podczas imprez Tor Poznań Track Day
Warunkiem koniecznym udziału w imprezach Tor Poznań Track Day jest znajomość zasad bezpieczeństwa obowiązujących na torze wyścigowym
Tor wyścigowy to najlepsze miejsce do jazdy z dużymi prędkościami, aby zminimalizować wystąpienie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji należy bezwzględnie stosować się do zasad na nim
obowiązujących w czasie Tor Poznań Track Day.

Każdy uczestnik imprez TPTD jest zobowiązany do znajomości zasad bezpieczeństwa. Potwierdzeniem znajomości jest Licencja TPTD, którą należy posiadać. Licencję zdobywa się poprzez egzamin online
lub pisemny na miejscu. Aby zaoszczędzić czas na imprezie, uzyskaj Licencję TPTD online.
Na skróty
Uzyskaj Licencję TPTD
Regulamin imprez TPTD
Kalendarz imprez 2023
Przygotowanie samochodu
Wjazd na tor
Jazda po torze
Flagi sygnalizujące
Na podstawie Regulaminu Sportu Samochodowego PZM z modyfikacjami wg. Regulaminu Amatorskich Samochodowych Wyścigów Płaskich
Flagi używane na linii startu:
Flaga zielona

pokazywana kierowcy przez wymachiwanie na linii startu

Flaga ta oznacza też początek sesji pomiarowej

Flaga biało-czarna szachownica

pokazywana kierowcy przez wymachiwanie na linii startu

Koniec sesji kwalifikacyjnej lub wyścigu. Należy zakończyć wyścig i zjechać do DEPO
(bez wyprzedzania)

Flaga czerwona

pokazywana przez wymachiwanie na t startu w punktach obserwacyjnych (PO)

Gdy zapadła decyzja o zatrzymaniu sesji kwalifikacyjnej lub wyścigu. Wszyscy kierowcy powinni natychmiast zwolnić i zjechać do DEPO (bez wyprzedzania)

Flagi używane na punktach obserwacyjnych:

Flaga czerwona

pokazywana przez wymachiwanie na linii startu i w PO

Gdy zapadła decyzja o zatrzymaniu sesji kwalifikacyjnej lub wyścigu. Wszyscy kierowcy powinni natychmiast zwolnić i zjechać do DEPO (bez wyprzedzania)

Flaga czerwona dla kierowcy

pokazywana kierowcy przez wymachiwanie na linii startu i w PO

Gdy zapadła decyzja o zatrzymaniu sesji kwalifikacyjnej lub wyścigu. Kierowca powinien natychmiast zwolnić i zjechać do DEPO (bez wyprzedzania)

Flaga żółta

jedna wymachiwana flaga, w PO gdzie występuje niebezpieczeństwo

Sygnał niebezpieczeństwa: “zwolnij, nie wyprzedzaj, bądź gotów do zmiany kierunku jazdy. Na poboczu lub części toru zaistniało niebezpieczeństwo”. Zakaz wyprzedzania aż do zielonej flagi

Flaga żółta

jedna wymachiwana flaga, w PO gdzie występuje niebezpieczeństwo

Sygnał niebezpieczeństwa: “zwolnij, nie wyprzedzaj, bądź gotów do zmiany kierunku jazdy lub zatrzymania się. Tor jest całkowicie lub częściowo zablokowany”. Zakaz wyprzedzania aż do zielonej flagi

Flaga żółta z czerwonymi pasami

pokazywana kierowcy przez wymachiwanie na linii startu i w PO

Pokazywana jest kierowcom nieruchomo by poinformować o pogorszeniu się przyczepności drogi w wyniku obecności oleju lub wody na torze w strefie następującej po użyciu flagi. Flaga powinna być pokazywana przez co najmniej (w zależności od okoliczności) 4 okrążenia, chyba że nawierzchnia wcześniej wróci do normy. Nie pokazuje się flagi zielonej w następnym sektorze

Flaga zielona

pokazywana przez wymachiwanie w PO, w którym wcześniej była flaga żółta

Używana jest by wskazać, że tor jest wolny od przeszkód i powinna być wymachiwana na PO znajdującym się bezpośrednio po miejscu incydentu, gdzie konieczne było użycie jednej lub kilku flag żółtych. Flaga pokazywana jest do momentu ustania zdarzenia. Flaga ta oznacza też początek sesji pomiarowej.

Flaga jasno-niebieska

pokazywana kierowcy przez wymachiwanie na linii startu i w PO

normalnie powinna być wymachiwana, by wskazać kierowcy, że jest wyprzedzany. Flaga
ma inne znaczenie na sesji kwalifikacyjnej i podczas wyścigu. Zawsze: Flaga nieruchoma powinna być pokazywana kierowcy opuszczającemu Depo, jeżeli jeden lub kilku zawodników zbliża się na torze. W czasie sesji pomiarowej oznacza: Ustąp pierwszeństwa szybszemu samochodowi, który przygotowuje się do wyprzedzania! Można tego dokonać w JEDYNY bezpieczny podczas imprezy sposób – na wyjściu z zakręty jadąc prawidłowym torem jazdy nie należy gwałtownie przyśpieszać.

Kary
Kara porządkowa za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa wynosi 500 zł, a za złamanie zakazu wyprzedzania
w zakrętach 1000 zł. Po jej nałożeniu należy niezwłocznie udać się do biura celem uregulowania należności. Dopóki
biuro nie potwierdzi opłacenia kary, uczestnik nie będzie mógł kontynuować jazd.
W przypadku rażącego nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa osoba może zostać zdyskwalifikowana z imprezy,
tracąc przy tym licencję TPTD.
Zasady bezpieczeństwa podczas imprez Tor Poznań Track Day
Warunkiem koniecznym udziału w imprezach Tor Poznań Track Day jest znajomość zasad bezpieczeństwa obowiązujących na torze wyścigowym
Tor wyścigowy to najlepsze miejsce do jazdy z dużymi prędkościami, aby zminimalizować wystąpienie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji należy bezwzględnie stosować się do zasad na nim
obowiązujących w czasie Tor Poznań Track Day.

Każdy uczestnik imprez TPTD jest zobowiązany do znajomości zasad bezpieczeństwa. Potwierdzeniem znajomości jest Licencja TPTD, którą należy posiadać. Licencję zdobywa się poprzez egzamin online
lub pisemny na miejscu. Aby zaoszczędzić czas na imprezie, uzyskaj Licencję TPTD online.
Na skróty
Uzyskaj Licencję TPTD
Regulamin imprez TPTD
Kalendarz imprez 2023
Przygotowanie samochodu
Wjazd na tor
Jazda po torze
Flagi sygnalizujące
Na podstawie Regulaminu Sportu Samochodowego PZM z modyfikacjami wg. Regulaminu Amatorskich Samochodowych Wyścigów Płaskich
Flagi używane na linii startu:
Flaga zielona

pokazywana kierowcy przez wymachiwanie na linii startu

Flaga ta oznacza też początek sesji pomiarowej

Flaga biało-czarna szachownica

pokazywana kierowcy przez wymachiwanie na linii startu

Koniec sesji kwalifikacyjnej lub wyścigu. Należy zakończyć wyścig i zjechać do DEPO
(bez wyprzedzania)

Flaga czerwona

pokazywana przez wymachiwanie na t startu w punktach obserwacyjnych (PO)

Gdy zapadła decyzja o zatrzymaniu sesji kwalifikacyjnej lub wyścigu. Wszyscy kierowcy powinni natychmiast zwolnić i zjechać do DEPO (bez wyprzedzania)

Flagi używane na punktach obserwacyjnych:

Flaga czerwona

pokazywana przez wymachiwanie na linii startu i w PO

Gdy zapadła decyzja o zatrzymaniu sesji kwalifikacyjnej lub wyścigu. Wszyscy kierowcy powinni natychmiast zwolnić i zjechać do DEPO (bez wyprzedzania)

Flaga czerwona dla kierowcy

pokazywana kierowcy przez wymachiwanie na linii startu i w PO

Gdy zapadła decyzja o zatrzymaniu sesji kwalifikacyjnej lub wyścigu. Kierowca powinien natychmiast zwolnić i zjechać do DEPO (bez wyprzedzania)

Flaga żółta

jedna wymachiwana flaga, w PO gdzie występuje niebezpieczeństwo

Sygnał niebezpieczeństwa: “zwolnij, nie wyprzedzaj, bądź gotów do zmiany kierunku jazdy. Na poboczu lub części toru zaistniało niebezpieczeństwo”. Zakaz wyprzedzania aż do zielonej flagi

Flaga żółta

jedna wymachiwana flaga, w PO gdzie występuje niebezpieczeństwo

Sygnał niebezpieczeństwa: “zwolnij, nie wyprzedzaj, bądź gotów do zmiany kierunku jazdy lub zatrzymania się. Tor jest całkowicie lub częściowo zablokowany”. Zakaz wyprzedzania aż do zielonej flagi

Flaga żółta z czerwonymi pasami

pokazywana kierowcy przez wymachiwanie na linii startu i w PO

Pokazywana jest kierowcom nieruchomo by poinformować o pogorszeniu się przyczepności drogi w wyniku obecności oleju lub wody na torze w strefie następującej po użyciu flagi. Flaga powinna być pokazywana przez co najmniej (w zależności od okoliczności) 4 okrążenia, chyba że nawierzchnia wcześniej wróci do normy. Nie pokazuje się flagi zielonej w następnym sektorze

Flaga zielona

pokazywana przez wymachiwanie w PO, w którym wcześniej była flaga żółta

Używana jest by wskazać, że tor jest wolny od przeszkód i powinna być wymachiwana na PO znajdującym się bezpośrednio po miejscu incydentu, gdzie konieczne było użycie jednej lub kilku flag żółtych. Flaga pokazywana jest do momentu ustania zdarzenia. Flaga ta oznacza też początek sesji pomiarowej.

Flaga jasno-niebieska

pokazywana kierowcy przez wymachiwanie na linii startu i w PO

normalnie powinna być wymachiwana, by wskazać kierowcy, że jest wyprzedzany. Flaga
ma inne znaczenie na sesji kwalifikacyjnej i podczas wyścigu. Zawsze: Flaga nieruchoma powinna być pokazywana kierowcy opuszczającemu Depo, jeżeli jeden lub kilku zawodników zbliża się na torze. W czasie sesji pomiarowej oznacza: Ustąp pierwszeństwa szybszemu samochodowi, który przygotowuje się do wyprzedzania! Można tego dokonać w JEDYNY bezpieczny podczas imprezy sposób – na wyjściu z zakręty jadąc prawidłowym torem jazdy nie należy gwałtownie przyśpieszać.

Kary
Kara porządkowa za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa wynosi 500 zł, a za złamanie zakazu wyprzedzania
w zakrętach 1000 zł. Po jej nałożeniu należy niezwłocznie udać się do biura celem uregulowania należności. Dopóki
biuro nie potwierdzi opłacenia kary, uczestnik nie będzie mógł kontynuować jazd.
W przypadku rażącego nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa osoba może zostać zdyskwalifikowana z imprezy,
tracąc przy tym licencję TPTD.