Tor Poznań Track Day

wróć do wyboru pakietu

1
Wybór
pakietu
2
Dane
uczestnika
3
Płatność
Weź udział w imprezie
Uzupełnij swoje dane
Weź udział w imprezie
Uzupełnij swoje dane

Billing details

Your cart is empty, please add some simple product in cart and then come back to editor to see checkout page.

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że w dniu imprezy biorę udział w imprezie na Torze Poznań w ramach Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego PZM w Amatorskich Samochodowych Wyścigach Płaskich, Akademii Sportowej Jazdy Porsche / Tor Poznań Track Day / Tor Poznań Track Day Profi na własne ryzyko, przejmuję na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z mojej winy szkody, a tym samym zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora. Kierowca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie OC. Zobowiązuję się do bezpiecznej jazdy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa innych osób znajdujących się na terenie prób i toru wyścigowego. Odpowiadam również za szkody umyślnie i nieumyślnie wyrządzone tym osobom lub ich mieniu powstałe w wyniku mojej obecności na torze. Zobowiązuję się w szczególności do pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń infrastruktury toru, które powstaną z mojej winy. Powyższe oświadczenie podpisuję świadomy niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia podczas przejazdów na terenie prób sportowych i Toru Poznań.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Track Day sp. z o.o. (Administratora Danych Osobowych), w celu:
a) udziału w imprezie (wyścigach, zawodach, rajdzie, etc.), w tym przyjęcia zgłoszenia, publikacji komunikatów, klasyfikowania w wynikach imprezy i/lub w klasyfikacji rocznej (w przypadku imprez cyklicznych);
b) oceny zdolności do udziału w danej imprezie (wyścigach, zawodach, rajdzie, etc.), na podstawie zaświadczenia lekarskiego (dot. zawodników licencjonowanych); c) potwierdzania przynależności w Klubie (dot. członków stowarzyszenia);
d) publikacji ew. zdjęć i/lub filmów z imprezy (wyścigów, zawodów, rajdu, etc.);
e) ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej; w zakresie koniecznym do przygotowania i przeprowadzenia imprezy (wyścigów, zawodów, rajdu, etc.).

Zobowiązuję się do:
a) nie wyprzedzania na zakrętach,
b) nie zmieniania toru jazdy podczas wyprzedzania mnie przez samochody jadące szybciej,
c) umożliwienia wyprzedzania na prostej kierowcom jadącym szybciej,
d) opuszczenia toru na żądanie wyznaczonej osoby lub wg. ustaleń podczas odprawy, 
e) ustąpienia pierwszeństwa samochodom znajdującym się na torze przy wyjeździe z depo na tor,
f) nieprzekraczania prędkości w DEPOT 30 km/h oraz nieprzekraczania białej linii wyjazdu z Depot,
g) respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących na torze wyścigowym.

Oświadczam również, że:
a) mam sprawny technicznie samochód, który jest wyposażony w gaśnicę,
b) jestem trzeźwy i w ciągu 48 godzin przed konkurencjami nie spożywałem alkoholu pod żadną postacią jak również nie przyjmowałem leków i substancji upośledzających moją zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych,
c) nie stwierdzono u mnie zaburzeń psychicznych i fizycznych uniemożliwiających kierowanie pojazdami mechanicznymi,
d) będę miał włączone światła mijania podczas przejazdów,
e) będę sygnalizował awarię światłami awaryjnymi,
f) usunę w miarę możliwości samochód z toru w przypadku jego awarii lub wypadku,
g) będę wykonywał polecenia osób porządkowych jeśli takie osoby będą się znajdowały na torze. ,
h ) zobowiązuję się do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł za złamanie zasad bezpieczeństwa TPTD (za każde złamanie),
i) zobowiązuję się do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 1000 zł za złamanie zakazu wyprzedzania w zakrętach (za każde złamanie),
j) zobowiązuję się do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł za jazdę na torze bez numerów startowych lub naklejek partnerów TPTD umieszczonych zgodnie z opublikowanym schematem,
k) złożenie protestu jest związane z opłaceniem kaucji w wysokości 2000zł, zwrotnej po jego uznaniu,
l) ponoszę całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zdrowie i życie pasażerów, którzy są obecni samochodzie w czasie jazdy na torze.

wróć do wyboru pakietu

1
Wybór
pakietu
2
Dane
uczestnika
3
Płatność

Your order

ProduktKwota
PORSCHE 911 (991) spec. GT3 Przejazd jako pasażer - od 299zł  × 1 299,00 
Kwota299,00 
Łącznie299,00 
Masz kupon?
  • Bezpieczeństwo przelewów gwarantuje Przelewy24

Kupując wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w regulaminie polityka prywatności.

Your order

ProduktKwota
PORSCHE 911 (991) spec. GT3 Przejazd jako pasażer - od 299zł  × 1 299,00 
Kwota299,00 
Łącznie299,00 
Masz kupon?

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że w dniu 22.04.2023 biorę udział w imprezie na Torze Poznań w ramach Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego PZM w Amatorskich Samochodowych Wyścigach Płaskich, Akademii Sportowej Jazdy Porsche / Tor Poznań Track Day / Tor Poznań Track Day Profi na własne ryzyko, przejmuję na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z mojej winy szkody, a tym samym zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora. Kierowca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie OC. Zobowiązuję się do bezpiecznej jazdy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa innych osób znajdujących się na terenie prób i toru wyścigowego. Odpowiadam również za szkody umyślnie i nieumyślnie wyrządzone tym osobom lub ich mieniu powstałe w wyniku mojej obecności na torze. Zobowiązuję się w szczególności do pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń infrastruktury toru, które powstaną z mojej winy. Powyższe oświadczenie podpisuję świadomy niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia podczas przejazdów na terenie prób sportowych i Toru Poznań.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Track Day sp. z o.o. (Administratora Danych Osobowych), w celu:
a) udziału w imprezie (wyścigach, zawodach, rajdzie, etc.), w tym przyjęcia zgłoszenia, publikacji komunikatów, klasyfikowania w wynikach imprezy i/lub w klasyfikacji rocznej (w przypadku imprez cyklicznych);
b) oceny zdolności do udziału w danej imprezie (wyścigach, zawodach, rajdzie, etc.), na podstawie zaświadczenia lekarskiego (dot. zawodników licencjonowanych); c) potwierdzania przynależności w Klubie (dot. członków stowarzyszenia);
d) publikacji ew. zdjęć i/lub filmów z imprezy (wyścigów, zawodów, rajdu, etc.);
e) ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej; w zakresie koniecznym do przygotowania i przeprowadzenia imprezy (wyścigów, zawodów, rajdu, etc.).

Zobowiązuję się do:
a) nie wyprzedzania na zakrętach,
b) nie zmieniania toru jazdy podczas wyprzedzania mnie przez samochody jadące szybciej,
c) umożliwienia wyprzedzania na prostej kierowcom jadącym szybciej,
d) opuszczenia toru na żądanie wyznaczonej osoby lub wg. ustaleń podczas odprawy, 
e) ustąpienia pierwszeństwa samochodom znajdującym się na torze przy wyjeździe z depo na tor,
f) nieprzekraczania prędkości w DEPOT 30 km/h oraz nieprzekraczania białej linii wyjazdu z Depot,
g) respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących na torze wyścigowym.

Oświadczam również, że:
a) mam sprawny technicznie samochód, który jest wyposażony w gaśnicę,
b) jestem trzeźwy i w ciągu 48 godzin przed konkurencjami nie spożywałem alkoholu pod żadną postacią jak również nie przyjmowałem leków i substancji upośledzających moją zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych,
c) nie stwierdzono u mnie zaburzeń psychicznych i fizycznych uniemożliwiających kierowanie pojazdami mechanicznymi,
d) będę miał włączone światła mijania podczas przejazdów,
e) będę sygnalizował awarię światłami awaryjnymi,
f) usunę w miarę możliwości samochód z toru w przypadku jego awarii lub wypadku,
g) będę wykonywał polecenia osób porządkowych jeśli takie osoby będą się znajdowały na torze. ,
h ) zobowiązuję się do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł za złamanie zasad bezpieczeństwa TPTD (za każde złamanie),
i) zobowiązuję się do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 1000 zł za złamanie zakazu wyprzedzania w zakrętach (za każde złamanie),
j) zobowiązuję się do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł za jazdę na torze bez numerów startowych lub naklejek partnerów TPTD umieszczonych zgodnie z opublikowanym schematem,
k) złożenie protestu jest związane z opłaceniem kaucji w wysokości 2000zł, zwrotnej po jego uznaniu,
l) ponoszę całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zdrowie i życie pasażerów, którzy są obecni samochodzie w czasie jazdy na torze.

Tor Poznań Track Day