• Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego PZM
    w Amatorskich Samochodowych Wyścigach Płaskich

 

 

II termin OPŁATA NORMALNA

Zgłoszenie i wpłata got. w dniu imprezy lub przelewem krócej niż 7 dni przed imprezą
(tylko w przypadku wolnych miejsc,

nie obowiązują zniżki)

Koszt uczestnictwa

I termin PROMOCYJNY - rejestracja i wpłata do 7 dni przed imprezą (włącznie)

Udział w Tor Poznań Track Day

   

Szkolenie teoretyczne + Trening w sektorach + Jazdy Pomiarowe - (grupa zielona)
ponad 1,5 godz. jazdy na torze + Egzamin na licencję TPTD

399 zł
449 zł

 

Jazdy Pomiarowe (grupa niebieska)
1,5 godz. jazdy na torze, do 20 samochodów w grupie - 6 sesji po 15 min
Tylko dla posiadaczy licencji TPTD

699 zł
799 zł

 

Jazdy Pomiarowe (grupa żółta)
2 godz. jazdy na torze, do 20 samochodów w grupie - 6 sesji po 20 min
Tylko dla posiadaczy licencji TPTD

999 zł
1149 zł

 

Jazdy Pomiarowe (grupa czerwona)
2 godz. jazdy na torze, do 15 samochodów w grupie - 6 sesji po 20 min
Tylko dla posiadaczy licencji TPTD

 

1499 zł
1499 zł

 

Wyścig długodystansowy

20 samochodów w grupie
Tylko dla posiadaczy licencji TPTD

 

699 zł
799 zł

20 samochodów w grupie
Tylko dla posiadaczy licencji TPTD

399 zł
499 zł

Udział w jednej sesji TPTD (grupa niebieska) Tylko dla posiadaczy licencji TPTD

149 zł
199 zł

 

Udział w jednej sesji TPTD (grupa żółta) Tylko dla posiadaczy licencji TPTD

 

249 zł
279 zł

 

OPCJE DODATKOWE

 

Wpisowe dodatkowego zawodnika tym samym samochodem (Opcja 2)

 

+130 zł

Wpisowe z serwisem wyścigowym (Opcja 3)

 

+50 zł

Wpisowe z boksem serwisowym z mediami (230V, TV, internet, "siła" 380V) (Opcja 4)

 

+300 zł

Wpisowe z miejscem na namiot serwisowy dla jednego samochodu (Opcja 5)

 

+100 zł

Udział członka załogi osoby towarzyszącej - członka zespołu (Opcja 1)

 

+ 90 zł

Opłata dodatkowa za udział z opieką indywidualnego instruktora jedna sesja

(grupa żółta lub czerwona)

+ 200 zł

Opłata dodatkowa za udział z opieką indywidualnego instruktora jedna sesja (niebieska)

+ 150 zł

Opłata dodatkowa za udział z opieką indywidualnego instruktora (wszystkie sesje - grupa niebieska)

+ 600 zł

Opłata dodatkowa za udział z opieką indywidualnego instruktora (wszystkie sesje - grupa żółta lub czerwona)

 

+ 800 zł

Opłata dodatkowa za ponowny egzamin na Licencję Tor Poznań Track Day

+ 50 zł

Opłata dodatkowa za skorzystanie z kasku TPTD (zaw. dezynfekcję oraz bawełnianą balaklawę.)

 

+ 50 zł

Opłata dodatkowa za złamanie zakazu wyprzedzania w zakrętach (za każde złamanie)

 

1000 zł

Opłata dodatkowa za złamanie zasad bezpieczeństwa TPTD (za każde złamanie)

 

500 zł
Opłata za zarezerwowanie tego samego numeru w całym sezonie (opłata jednorazowa)
1000 zł

Opłata dodatkowa za jazdę na torze bez numerów startowych lub naklejek partnerów TPTD umieszczonych zgodnie z opublikowanym schematem

 

500 zł

Opłata dodatkowa za zgubienie lub zniszczenie transpondera (kostki do pomiaru czasu)

 

2000 zł
Dla uczestników TPTD chcących wziąć udział w następnej z kolei edycji TPTD - 10 % zniżki!!!

 

PAKIETY VIP - udział w dowolnej edycji w każdej grupie bez konieczności rejestracji

prosimy o indywidualny kontakt tel. 606333557

 

 

Zniżki się nie sumują.

Data zawodów:II Edycja TPTD - 23 kwietnia 2022 (Tor Poznań Track Day)

Grupa czerwona VIP 5 sesji cena 1249zł,

Dopuszczone wszystkie marki samochodów - TOR POZNAŃ SPEED CUP - ZAPISY PRZEZ PORSCHE CLUB POLSKA !
V Edycja TPTD - 31 lipca 2022 (Tor Poznań Track Day)  
 

VII Edycja TPTD - 4 września 2022 (Tor Poznań Track Day)

VIII Edycja TPTD - 11 września 2022 (Tor Poznań Track Day)

IX Edycja TPTD - 18 września (Tor Poznań Track Day) BRAK GRUPY NIEBIESKIEJ

X Edycja TPTD - 2 paździelnika 2022 (Tor Poznań Track Day) EDYCJA PRZEŁOŻONA

Tylko Grupa ŻÓŁTA oraz Grupa ZIELONA - OPEN TRACK 2h - Limit 20 samochodów
XI Edycja TPTD - 16 października 2022

XII Edycja TPTD - 30 października 2022 (Tor Poznań Track Day)

- Porsche Centrum Poznań
 
Wybór pojedynczej, dwóch - trzech sesji lub udział w wszystkich sesjach grupy

 
Imię:
Nazwisko:
Nr dowodu osobistego:
Nr. Prawa Jazdy / Licencji BC: Do jazd zostaną dopuszczone jedynie osoby posiadające prawo jazdy lub licencję wyścigową ASN
Telefon:
Email:
Licencja Tor Poznań Track Day

Sprawdź numer licencji TPTD

Podaj: Imię[spacja]Nazwisko

NUMER LICENCJI:

    Numer Licencji
    Imię i Nazwisko
Adres kontaktowy Ulica:
Kod:  Miejscowość:
 DANE SAMOCHODU
Marka:
Typ:
Pojemność: cm3
Moc: KM
Silnik Wankla lub TURBO:
Rok produkcji: (Rok produkcji z dowodu rejestracyjnego)
Grupa klasyfikacji w sezonie TPTD 2022

Samochody "profesjonalnie" przygotowane do sportu motorowego lub z modyfikacjami wpływającymi na właściwości jezdne i osiągi auta:KLASY HISTORYCZNE:

Klasy Pucharu TPTD CLASSIC CUP (dla samochodów których model wszedł do produkcji przed rokiem 1990, a dany egzemplarz nie jest młodszy niż 20 lat czyli wyprodukowany przed 1997 rokiem (zgodnie z dowodem). W przypadku samochodów, które weszły do produkcji po roku 1990 udział w TPTD CLASSIC CUP do decyzji organizatora) 

 

UWAGA! Opony typu slick (lub nieposiadające homologacji europejskiej E, ECE), dopuszczone są jedynie w samochodach wzmocnionych konstrukcyjnie - z klatką bezpieczeństwa!!!
Wszystkie pojazdy wyjeżdżające na tor muszą posiadać zainstalowane uchwyty holownicze!

 SZCZEGÓŁY UDZIAŁU W TRENINGU i ZAWODACH
Wybór koloru grupy jazd z pomiarem czasu - możliwa weryfikacja grupy po uzyskaniu wyniku w kwalifikacjach

. Odprawa bezpieczeństwa + Trening w sektorach toru+ Egzamin na Licencję TPTD! + Sesja pomiarowa 15 min, maksymalnie 20 samochodów w grupie

doskonalący poszczególne sektory. Wymagana Licencja TPTD!
Wymagana Licencja TPTD!
GRUPA CZERWONA VIP- Samochody przygotowane i modyfikowane do sportu (np. z klatką bezp, slicki...), mocne samochody seryjne z doświadczonymi kierowcami śrubującymi swoje osiągi. Sesje po 20 min, maksymalnie 15 samochodów w grupie. Wymagana Licencja TPTD!

Udział w Grupie Nocnej


Wybór Pakieru Serwisowego

(0zł)

 
Rezerwacja dodatkowego miejsca podczas TPTDOpłaty

Wpisowe


Kod Zabezpieczający Groupon / Kod vouchera podarunkowego

Po werfikacji kodu zgłoszenie zostanie przeniesione na właściwą podstawową uczestników ( w ciągu kilku dni).

Po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza system przejdzie do systemu płatności On-Line - przy rejestracji przy pomocy kodu Groupon opłata dotyczy wyłącznie opcji dodatkowych (os.tow, serwis, dodatkowy kierowca....) wyliczoną poprawną kwotę należy wprowadzić do okienka "Razem do wpłaty".

Liczba osób towarzyszących (członków załogi):
osób= zł.
Liczba dodatkowych zawodników jeżdzących tym samym samochodem - Opcja 2 Wymagana Licencja TPTD dla dodatkowego zawodnika! :
ilość= zł.

Razem do wpłaty
Mimo dołożenia wszelkich starań automatyzacja wyliczenia kwoty wpłaty może zawierać błędy wymagające korekty. Prosimy o weryfikację kwoty oraz ew. korektę pola "Razem do wpłaty". Uczestnicy pojedynczych sesji wpisują ręcznie w to pole kwotę odpowiadającą ilości sesji pomnożona cenę sesji (zależy od terminu i grupy!)

PROGRAMY RABATOWE

 

Informacje dodatkowe:

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

„Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że w dniu …………….. biorę udział w imprezie na Torze Poznań w ramach Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego PZM w Amatorskich Samochodowych Wyścigach Płaskich, Akademii Sportowej Jazdy Porsche / Tor Poznań Track Day / Tor Poznań Track Day Profi na własne ryzyko, przejmuję na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z mojej winy szkody, a tym samym zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora. Kierowca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie OC. Zobowiązuję się do bezpiecznej jazdy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa innych osób znajdujących się na terenie prób i toru wyścigowego. Odpowiadam również za szkody umyślnie i nieumyślnie wyrządzone tym osobom lub ich mieniu powstałe w wyniku mojej obecności na torze. Zobowiązuję się w szczególności do pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń infrastruktury toru, które powstaną z mojej winy.
Powyższe oświadczenie podpisuję świadomy niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia podczas przejazdów na terenie prób sportowych i Toru Poznań.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Track Day sp. z o.o. (Administratora Danych Osobowych), w celu:

a) udziału w imprezie (wyścigach, zawodach, rajdzie, etc.), w tym przyjęcia zgłoszenia, publikacji komunikatów, klasyfikowania w wynikach imprezy i/lub w klasyfikacji rocznej (w przypadku imprez cyklicznych);

b) oceny zdolności do udziału w danej imprezie (wyścigach, zawodach, rajdzie, etc.),
na podstawie zaświadczenia lekarskiego (dot. zawodników licencjonowanych);

c) potwierdzania przynależności w Klubie (dot. członków stowarzyszenia);

d) publikacji ew. zdjęć i/lub filmów z imprezy (wyścigów, zawodów, rajdu, etc.);

e) ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej;

w zakresie koniecznym do przygotowania i przeprowadzenia imprezy (wyścigów, zawodów, rajdu, etc.).

Zobowiązuję się do:
a) nie wyprzedzania na zakrętach,
b) nie zmieniania toru jazdy podczas wyprzedzania mnie przez samochody jadące szybciej,
c) umożliwienia wyprzedzania na prostej kierowcom jadącym szybciej,
d) opuszczenia toru na żądanie wyznaczonej osoby lub wg. ustaleń podczas odprawy,
e) ustąpienia pierwszeństwa samochodom znajdującym się na torze przy wyjeździe z depo na tor,
f) nieprzekraczania prędkości w DEPOT 30 km/h oraz nieprzekraczania białej linii wyjazdu z Depot,
g) respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących na torze wyścigowym.

Oświadczam również, że:
a) mam sprawny technicznie samochód, który jest wyposażony w gaśnicę,
b) jestem trzeźwy i w ciągu 48 godzin przed konkurencjami nie spożywałem alkoholu pod żadną postacią jak również nie przyjmowałem leków i substancji upośledzających moją zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych,
c) nie stwierdzono u mnie zaburzeń psychicznych i fizycznych uniemożliwiających kierowanie pojazdami mechanicznymi,
d) będę miał włączone światła mijania podczas przejazdów,
e) będę sygnalizował awarię światłami awaryjnymi,
f) usunę w miarę możliwości samochód z toru w przypadku jego awarii lub wypadku,
g) będę wykonywał polecenia osób porządkowych jeśli takie osoby będą się znajdowały na torze. ,
h ) zobowiązuję się do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł za złamanie zasad bezpieczeństwa TPTD (za każde złamanie),
i) zobowiązuję się do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 1000 zł za złamanie zakazu wyprzedzania w zakrętach (za każde złamanie),
j) zobowiązuję się do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł za jazdę na torze bez numerów startowych lub naklejek partnerów TPTD umieszczonych zgodnie z opublikowanym schematem,
k) złożenie protestu jest związane z opłaceniem kaucji w wysokości 2000zł, zwrotnej po jego uznaniu,

l) ponoszę całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zdrowie i życie pasażerów, którzy są obecni  samochodzie w czasie jazdy na torze.

REGULAMIN RAMOWY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

UWAGA! Kaski dla kierowcy i ew. pasażera OBOWIĄZKOWE

UWAGA! Do jazdy na Torze zostaną dopuszczone jedynie samochody, które generują w warunkach pomiarowych hałas NIE większy niż 93 dB - lub w pomiarze dynamicznym samochodu poruszającego się na próbie, hałas NIE większy niż 96 dB. Samochody niespełniające powyższego wymogu nie zostaną dopuszczone do prób.

UWAGA! Wszystkie pojazdy wyjeżdżające na tor muszą posiadać zainstalowane uchwyty holownicze!

Akceptuję i będę przestrzegał zapisów powyższego oświadczenia, regulaminów imprezy oraz zasad obowiązujących podczas imprezy
 

Wpłaty prosimy wykonywać poprzez

lub na poniższe dane:

Track Day sp. z o.o. ul. Gołębia 4D 62-040 Puszczykowo
Nr. Konta : 97 1020 4027 0000 1602 1593 6654

Wpłaty za uczestnictwo w tytule muszą zawierać formułę: 'Wpisowe na edycję numer edycji TPTD Mistrzostw Okręgu PZM. Opcja dodatkowa: numer opcji'. Wpłaty z innymi tytułami lub nieopisane w ten sposób będą zwracane = uczestnictwo nie będzie potwierdzone.


Po wysłaniu zgłoszenia, system automatycznie przenosi na stronę płatnosci on-line Przelewy 24. Po dokonaniu płatności w systemie on-line, zgłoszenie automatycznie przenoszone jest na listę podstawową (w odpowiedniej grupie), jeśli płatność on-line nie zostanie zrealizowana pozostaje ono na liście rezerwowej, z której będzie przeniesione po dokonaniu i ręcznym zaksięgowaniu wpłaty na podany poniżej numer konta (to zwykle trwa kilka dni). Nie spamujemy skrzynek pocztowych wysyłając potwierdzenia rejestracji, wpłaty itp... po prawidłowo przeprowadzonym procesie rejestracji zgłoszenie jest widoczne na liście uczestników danej edycji.

O dostaniu się na listę podstawową decyduje kolejność wpływów na konto. Po wyczerpaniu się miejsca na liście podstawowej kolejne osoby nie będą przyjmowane! Wpłata osób, które zbyt późno jej dokonają i przez to nie dostaną sie na listę podstawową zostanie przeniesiona na dowolny termin lub zwrócona na konto bankowe. Do 7 dni przed imprezą można dokonać dowolną zmianę jego terminu lub anulowanie rezerwacji, po tym okresie zmiana nie jest już możliwa – zapewnione jest miejsce na imprezie = wpisowe nie zostanie zwrócone. Dozwolone jest ustanowienie zastępstwa.


ORGANIZATOR

Track Day sp. z o.o. ul. Gołębia 4D 62-040 Puszczykowo

TOR POZNAŃ 62-081 Przeźmierowo, ul. Wyścigowa 3, tel. (061) 814-35-11, fax (061) 868-22-68
Koordynator: Dariusz Krupa, tel.606 333 557, biuro@tptd.pl

Track Day sp. z o.o. jest podmiotem działającym zgodnie z RODO. Zasady przetwarzania danych osobowych, udzielanie zgód oraz realizacja praw i wolności są regulowane w dedykowanych procedurach. Pozostałych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych e-mail: biuro@tptd.pl.