• Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego PZM
    w Amatorskich Samochodowych Wyścigach Płaskich

 

I termin PROMOCYJNY - do 7 dni przed imprezą (włącznie)

II termin OPŁATA NORMALNA

Wpłata gotówkowa w dniu imprezy lub przelewem krócej niż 7 dni przed imprezą
(tylko w przypadku wolnych miejsc,

nie obowiązują zniżki)

Koszt uczestnictwa 2019

Członkowie Automobilklubu Wielkopolski

Niezrzeszeni
Udział w Tor Poznań Track Day
550 zł
650 zł
780 zł
Udział w pojedynczej sesji TPTD
99 zł
109 zł
189 zł
Udział w dwóch sesjach TPTD

229 zł

259 zł
299 zł
Udział w trzech sesjach TPTD
329 zł
369 zł
389 zł

 

OPCJE DODATKOWE

 

Wpisowe dodatkowego zawodnika tym samym samochodem (Opcja 2)
+100 zł
Wpisowe z serwisem wyścigowym (Opcja 3)
+50 zł
Wpisowe z boksem serwisowym z mediami (230V, TV, internet, "siła" 380V) (Opcja 4)
+300 zł
Wpisowe z miejscem na namiot serwisowy dla jednego samochodu (Opcja 6)
+100 zł
Udział osoby towarzyszącej (Opcja 1)
60 zł
Opłata dodatkowa za udział z opieką indywidualnego instruktora - prosimy o kontakt
800 zł
Opłata dodatkowa za wystawienie duplikatu licencji Tor Poznań Track Day
50 zł
Opłata dodatkowa za skorzystanie z kasku TPTD (zaw. dezynfekcję oraz ochraniacz hig.)
50 zł
Opłata dodatkowa za złamanie zakazu wyprzedzania w zakrętach (za każde złamanie)
1000 zł
Opłata dodatkowa za złamanie zasad bezpieczeństwa TPTD (za każde złamanie)
500 zł
Opłata dodatkowa za jazdę na torze bez numerów startowych lub naklejek partnerów TPTD umieszczonych zgodnie z opublikowanym schematem
500 zł
Opłata dodatkowa za zgubienie lub zniszczenie transpondera (kostki do pomiaru czasu)
1200 zł
Dla uczestników TPTD chcących wziąć udział w następnej z kolei edycji TPTD - 10 % zniżki!!!

 

PAKIETY VIP - udział w dowolnej edycji bez konieczności rejestracji

prosimy o indywidualny kontakt tel. 606333557

 

 

Karnety zachowują ważność w sezonie w którym zostały zakupione.

Zniżki się nie sumują.

Data zawodów:V edycja - 8 maja 2019 (Tor Poznań Track Day)

RUNDA TIME ATTACK POLAND! - ZAPISY PRZEZ TIME ATTACK POLAND

 

VII edycja - 26 maja 2019 (Tor Poznań Track Day)

VIII edycja - 1 czerwca 2019 (Tor Poznań Track Day)

IX edycja - 2 czerwca 2019

X edycja - RUNDA ODWOŁANA


 

XIV edycja - 24 sierpnia 2019 (Tor Poznań Track Day)

XV edycja - 25 sierpnia 2019 (Tor Poznań Track Day)

 
, RUNDA TIME ATTACK POLAND! - ZAPISY PRZEZ TIME ATTACK POLAND

XXI edycja - 19 października 2019 (Tor Poznań Track Day)

XXIII edycja - 27 października 2019 (Tor Poznań Track Day)

 

 

 
Udział jednej osoby 10 zł
Wybór pojedynczej, dwóch - trzech sesji lub udział w całości TPTD

Przy wyborze 2-3 sesji wskazujemy godzinę rozpoczęcia pierwszej
Imię:
Nazwisko:
Nr dowodu osobistego:
Nr. Prawa Jazdy/Licencji: Do jazd zostaną dopuszczone jedynie osoby posiadające prawo jazdy lub licencję wyścigową
Telefon:
Email:
Członek AW?
(wymagane okazanie aktualnej legitymacji lub dowodu opłacenia składki członkowskiej)
Adres kontaktowy Ulica:
Kod:  Miejscowość:
 DANE SAMOCHODU
Marka:
Typ:
Pojemność: cm3
Moc: KM
Silnik Wankla lub TURBO:
Rok produkcji : (Rok produkcji z dowodu rejestracyjnego)
Grupa klasyfikacji w sezonie TPTD 2019

Samochody "profesjonalnie" przygotowane do sportu motorowego lub z modyfikacjami wpływającymi na właściwości jezdne i osiągi auta:KLASY HISTORYCZNE:

Klasy Pucharu TPTD CLASSIC CUP (dla samochodów których model wszedł do produkcji przed rokiem 1990, a dany egzemplarz nie jest młodszy niż 20 lat czyli wyprodukowany przed 1997 rokiem (zgodnie z dowodem). W przypadku samochodów, które weszły do produkcji po roku 1990 udział w TPTD CLASSIC CUP do decyzji organizatora) 


 

UWAGA! Opony typu slick (lub nieposiadające homologacji europejskiej E, ECE), dopuszczone są jedynie w samochodach wzmocnionych konstrukcyjnie - z klatką bezpieczeństwa!!!
Wszystkie pojazdy wyjeżdżające na tor muszą posiadać zainstalowane uchwyty holownicze!

 SZCZEGÓŁY UDZIAŁU W TRENINGU
Wybór koloru grupy jazd doskonalących (limit uczestników w każdej grupie =20 samochodów, w grupie czerwonej 25)

slicki...), mocne samochody seryjne z doświadczonymi kierowcami śrubującymi swoje osiągi, czasy okrążenia <~ 01:50

doskonalący poszczególne sektory, uzyskiwane czasy okrążenia >~02:00

Wybór Pakieru Serwisowego

(0zł)

Opisy Pakietów
Rezerwacja dodatkowego miejsca podczas TPTDOpłaty

Wpisowe


Kod Zabezpieczający Groupon / Kod vouchera podarunkowego

Po werfikacji kodu zgłoszenie zostanie przeniesione na właściwą podstawową uczestników ( w ciągu kilku dni).

Po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza system przejdzie do systemu płatności On-Line - przy rejestracji przy pomocy kodu Groupon opłata dotyczy wyłącznie opcji dodatkowych (os.tow, serwis, dodatkowy kierowca....) wyliczoną poprawną kwotę należy wprowadzić do okienka "Razem do wpłaty".

Liczba osób towarzyszących:
osób= zł.
Liczba dodatkowych zawodników jeżdzących tym samym samochodem - Opcja 2:
ilość= zł.

Razem do wpłaty
Mimo dołożenia wszelkich starań automatyzacja wyliczenia kwoty wpłaty może zawierać błędy wymagające korekty. Prosimy o weryfikację kwoty oraz ew. korektę pola "Razem do wpłaty".

PROGRAMY RABATOWE


(jednorazowa rejestracja z wpłatą 1593zł + wykonanie od razu kolejnych 2 rejestracji bez wpłaty + informacja o tym via email)
(jednorazowa rejestracja z wpłatą 2360zł + wykonanie od razu kolejnych 4 rejestracji bez wpłaty + informacja o tym via email)
(jednorazowa rejestracja z wpłatą 4130zł + wykonanie od razu kolejnych 9 rejestracji bez wpłaty + informacja o tym via email)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

„Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że w dniu …………….. biorę udział w imprezie na Torze Poznań w ramach Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego PZM w Amatorskich Samochodowych Wyścigach Płaskich, Akademii Sportowej Jazdy Porsche / Tor Poznań Track Day / Tor Poznań Track Day Profi na własne ryzyko, przejmuję na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z mojej winy szkody, a tym samym zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora. Kierowca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie OC. Zobowiązuję się do bezpiecznej jazdy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa innych osób znajdujących się na terenie prób i toru wyścigowego. Odpowiadam również za szkody umyślnie i nieumyślnie wyrządzone tym osobom lub ich mieniu powstałe w wyniku mojej obecności na torze. Zobowiązuję się w szczególności do pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń infrastruktury toru, które powstaną z mojej winy.
Powyższe oświadczenie podpisuję świadomy niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia podczas przejazdów na terenie prób sportowych i Toru Poznań.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Automobilklub Wielkopolski (Administratora Danych Osobowych), w celu:

a) udziału w imprezie (wyścigach, zawodach, rajdzie, etc.), w tym przyjęcia zgłoszenia, publikacji komunikatów, klasyfikowania w wynikach imprezy i/lub w klasyfikacji rocznej (w przypadku imprez cyklicznych);

b) oceny zdolności do udziału w danej imprezie (wyścigach, zawodach, rajdzie, etc.),
na podstawie zaświadczenia lekarskiego (dot. zawodników licencjonowanych);

c) potwierdzania przynależności w Klubie (dot. członków stowarzyszenia);

d) publikacji ew. zdjęć i/lub filmów z imprezy (wyścigów, zawodów, rajdu, etc.);

e) ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej;

w zakresie koniecznym do przygotowania i przeprowadzenia imprezy (wyścigów, zawodów, rajdu, etc.).

Zobowiązuję się do:
a) nie wyprzedzania na zakrętach,
b) nie zmieniania toru jazdy podczas wyprzedzania mnie przez samochody jadące szybciej,
c) umożliwienia wyprzedzania na prostej kierowcom jadącym szybciej,
d) opuszczenia toru na żądanie wyznaczonej osoby lub wg. ustaleń podczas odprawy,
e) ustąpienia pierwszeństwa samochodom znajdującym się na torze przy wyjeździe z depo na tor,
f) nieprzekraczania prędkości w DEPOT 30 km/h oraz nieprzekraczania białej linii wyjazdu z Depot,
g) respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących na torze wyścigowym.

Oświadczam również, że:
a) mam sprawny technicznie samochód, który jest wyposażony w gaśnicę,
b) jestem trzeźwy i w ciągu 48 godzin przed konkurencjami nie spożywałem alkoholu pod żadną postacią jak również nie przyjmowałem leków i substancji upośledzających moją zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych,
c) nie stwierdzono u mnie zaburzeń psychicznych i fizycznych uniemożliwiających kierowanie pojazdami mechanicznymi,
d) będę miał włączone światła mijania podczas przejazdów,
e) będę sygnalizował awarię światłami awaryjnymi,
f) usunę w miarę możliwości samochód z toru w przypadku jego awarii lub wypadku,
g) będę wykonywał polecenia osób porządkowych jeśli takie osoby będą się znajdowały na torze. ,
h ) zobowiązuję się do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł za złamanie zasad bezpieczeństwa TPTD (za każde złamanie),
i) zobowiązuję się do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 1000 zł za złamanie zakazu wyprzedzania w zakrętach (za każde złamanie),
j) zobowiązuję się do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł za jazdę na torze bez numerów startowych lub naklejek partnerów TPTD umieszczonych zgodnie z opublikowanym schematem,
k) złożenie protestu jest związane z opłaceniem kaucji w wysokości 2000zł, zwrotnej po jego uznaniu,

l) ponoszę całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zdrowie i życie pasażerów, którzy są obecni  samochodzie w czasie jazdy na torze.

REGULAMIN RAMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

UWAGA! Kaski dla kierowcy i ew. pasażera OBOWIĄZKOWE

UWAGA! Do jazdy na Torze zostaną dopuszczone jedynie samochody, które generują w warunkach pomiarowych hałas NIE większy niż 93 dB - lub w pomiarze dynamicznym samochodu poruszającego się na próbie, hałas NIE większy niż 96 dB. Samochody niespełniające powyższego wymogu nie zostaną dopuszczone do prób.

UWAGA! Wszystkie pojazdy wyjeżdżające na tor muszą posiadać zainstalowane uchwyty holownicze!

Akceptuję i będę przestrzegał zapisów powyższego oświadczenia, regulaminów imprezy oraz zasad obowiązujących podczas imprezy
 

Wpłaty prosimy wykonywać poprzez

lub na poniższe dane:

Automobilklub Wielkopolski, Poznań, ul. Towarowa 35/37
Nr. Konta 05 1130 1088 0001 3114 2620 0002

Wpłaty za uczestnictwo w tytule muszą zawierać formułę: 'Wpisowe na edycję numer edycji TPTD Mistrzostw Okręgu PZM. Opcja dodatkowa: numer opcji'. Wpłaty z innymi tytułami lub nieopisane w ten sposób będą zwracane = uczestnictwo nie będzie potwierdzone.


Po wysłaniu zgłoszenia, system automatycznie przenosi na stronę płatnosci on-line Przelewy 24. Po dokonaniu płatności w systemie on-line, zgłoszenie automatycznie przenoszone jest na listę podstawową (w odpowiedniej grupie), jeśli płatność on-line nie zostanie zrealizowana pozostaje ono na liście rezerwowej, z której będzie przeniesione po dokonaniu i ręcznym zaksięgowaniu wpłaty na podany poniżej numer konta (to zwykle trwa kilka dni). Nie spamujemy skrzynek pocztowych wysyłając potwierdzenia rejestracji, wpłaty itp... po prawidłowo przeprowadzonym procesie rejestracji zgłoszenie jest widoczne na liście uczestników danej edycji.

O dostaniu się na listę podstawową decyduje kolejność wpływów na konto. Po wyczerpaniu się miejsca na liście podstawowej kolejne osoby nie będą przyjmowane! Wpłata osób, które zbyt późno jej dokonają i przez to nie dostaną sie na listę podstawową zostanie przeniesiona na dowolny termin lub zwrócona na konto bankowe. Do 7 dni przed imprezą można dokonać dowolną zmianę jego terminu lub anulowanie rezerwacji, po tym okresie zmiana nie jest już możliwa – zapewnione jest miejsce na imprezie = wpisowe nie zostanie zwrócone. Dozwolone jest ustanowienie zastępstwa.


ORGANIZATOR

Automobilklub Wielkopolski, Poznań, ul. Towarowa 35/37

TOR POZNAŃ 62-081 Przeźmierowo, ul. Wyścigowa 3, tel. (061) 814-35-11, fax (061) 868-22-68
Koordynator: Dariusz Krupa, tel.606 333 557, biuro@tptd.pl

Automobilklub Wielkopolski jest podmiotem działającym zgodnie z RODO. Zasady przetwarzania danych osobowych, udzielanie zgód oraz realizacja praw i wolności są regulowane w dedykowanych procedurach. Pozostałych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Piotr Monkiewicz, e-mail: piotr.monkiewicz@aw.poznan.pl.